Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

U redu
small logo

Literatura

SNUP rastvor za nos će vam rešiti sve probeme sa disanjem

Specijalista Otorinolaringologije, Prof. dr Jovica Milovanović, Autorsko delo: SNUP u svim dozama, saveti za pacijente, Beograd, 2015.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Uputstvo za lek SNUP® sprej za nos, rastvor; 0,05%, 0,1%, broj rešenja: 515-01- 9238-12- 001 od 07.10.2014. za lek SNUP®, (0,05%), sprej za nos, rastvor, višedozni kontejner sa pumpom za doziranje, 1x 10mL i broj rešenja: 515-01- 9240-12- 001 od 07.10.2014. za lek SNUP®, (0,1%), sprej za nos, rastvor, višedozni kontejner sa pumpom za doziranje, 1x 10mL.