Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

U redu
small logo

Šta su prehlada i grip?

Deficit imunoloških snaga kod vaše dece je prvi razlog za nastanak prehlade.

ŠTA JE TO PREHLADA?1

Prehlada spada u lako prenosive bolesti, i pranje ruku je glavni metod za prevenciju infekcije, a u periodu epidemija treba izbegavati rukovanje sa poznanicima i držati distancu prilikom razgovora sa prehlađenom osobom.

ŠTA JE GRIP?2

Grip je kao i prehlada bolest koju uzrokuju virusi ali su simptomi značajno teži nego kod prehlade. Najčešći putevi širenja su kapljičnom infekcijom ili direktnim kontaktom sa zaraženom osobom. Javlja se obično u manjim ili većim epidemijama.

Deficit imunoloških snaga kod vaše dece je prvi razlog za nastanak prehlade.
Uzrok nastanka gripa je virus koji se prenosi kijanjem ili kašljanjem zaražene osobe.

ŠTA IZAZIVA PREHLADU I GRIP?3

Prehlada je oboljenje sezonskog karaktera i najčešće oboljevaju osobe sa deficitom imunoloških snaga, hronični bolesnici i rekonvalescenti. 

Smatra se da je to epidemiološki najmasovnije oboljenje.

Predisponirajući elementi su naglo rashlađivanje, premorenost, neadekvatna ishrana, hipovitaminoza i endokrini poremećaji.

Infekciju najčešće prouzrokuju respiratorni virusi (rinovirusi sa preko 100 antigenski različitih sojeva između kojih ne postoji ukršteni imunitet, korona virusi, influence A, B i C virusi, parainfluenca virusi, adenovirusi, respiratorni sincicijalni virusi), kao i virusi osipnih groznica.

Sa patoanatomskog aspekta, neki virusi kao što su: rinovirusi i korona virusi, ne oštećuju u većoj meri epitel respiratornog trakta dok influenca virus i adenovirusi mogu da izazovu dublja strukturalna oštećenja.

Epidemija gripa može nastati u bilo koje doba godine, a često sezona ove bolesti počinje približavanjem zime kada ljudi više borave u zatvorenom prostoru.

Uzrok nastanka gripa je virus koji se prenosi kijanjem ili kašljanjem zaražene osobe.
  1. Specijalista Otorinolaringologije, Prof. dr Jovica Milovanović, Autorsko delo: SNUP u svim dozama, saveti za pacijente, Beograd, 2015.
  2. Ibid
  3. Ibid

Saznajte koji su simptomi
prehlade i gripa

Saznajte više
SNUP rastvor za nos će vam rešiti sve probeme sa disanjem